Tele-Anioł zawita do Gminy Wieliczka

Gmina Wieliczka reprezentowana przez Rafała Ślęczka – Zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Województwo Małopolskie reprezentowane przez Jacka Krupę – marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego podpisała list intencyjny dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”, który będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wspomniane przedsięwzięcie realizowane będzie w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o tym projekcie do mieszkańców Gminy Wieliczka oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia. Głównym celem pomysłu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku, którzy ze względu na wiek stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wzajemna współpraca przy realizacji tego projektu z pewnością przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka oraz ich rodzin.

Województwo Małopolskie realizuje ten projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

GALERIA