Wieliczka ekoLIDEREM Województwa Małopolskiego

W dniu 14 czerwca 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł odebrał nagrodę #ekoLIDER 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wieliczka w kategorii jednostka samorządu terytorialnego. Wieliczka została wyróżniona za działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na swoim terenie.

 

W latach 2010-2015 wykonano 148 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wieliczka, Czarnochowice, Chorągwica, Lednica Górna, Kokotów, Mietniów, Rożnowa, Strumiany, Śledziejowice, Zabawa. W ramach projektu wykonano także sieć kanalizacyjną będącą transportem ścieków z obszaru Kokotowa i Śledziejowic do istniejącej sieci na terenie Krakowa.

 

Zakres rzeczowy projektu na nowo kanalizowanym obszarze obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 101,4 km, budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 25,3 km oraz budowę 17 przepompowni sieciowych.W ramach projektu realizowana była także modernizacja systemu kanalizacji poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej tj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 21,1 km oraz budowa przepompowni sieciowej. Realizacja projektu zaowocowała przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej 13 800 mieszkańców, co pozwoliło rozwiązać problem gospodarki wodnościekowej na terenie w/w miejscowości.

 

W uroczystości uczestniczył również zastępca burmistrza ds. Inwestycji Piotr Krupa. Miasto i Gmina Wieliczka od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i duży nacisk kładzie także na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dlatego z radością przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu #ekoLIDER za "Budowę kanalizacji spełniającą najwyższe standardy".

fot. T. Warczak

GALERIA