Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

W Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 

W eliminacjach uczestniczyło 12 drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 zespołów gimnazjalnych z terenu powiatu wielickiego. W ramach zawodów uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, wiedzą z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonałym opanowaniem jazdy rowerem na wytyczonym odcinku miasteczka rowerowego wyposażonego w znaki pionowe i poziome oraz sygnalizację świetlną. Tym samym uczniowie mieli wykazać się praktyczną znajomością zasad ruchu drogowego. Konkurencję dotyczącą udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce - Mateusz Majda.

Nagrody wręczali Wicestarosta Wielicki Łukasz Sadkiewicz, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wieliczce Krzysztof Kühl oraz Zastępca Komendant Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Marek Nowak.

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce składa wyrazy podziękowania fundatorom nagród. Zwycięscy odebrali cenne rzeczowe nagrody ufundowane przez Starostę Wielickiego, Wójta Gminy Gdów, Wójta Gminy Biskupice, Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

Podziękowania należą się również funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce za przeprowadzenie konkurencji związanej z udzielaniem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

W kategorii szkołach podstawowych  poszczególne miejsca zajęły:

I miejsce – SP w Śledziejowicach

II miejsce – SP  w Sierczy

III miejsce – SP nr 4 w Wieliczce

 

W kategorii drużyn gimnazjalnych:

I miejsce – Gdów

II miejsce –Wola Batorska  

III miejsce –Niegowić

Wyłoniono także indywidualnych zwycięzców zawodów:

Szkoły Podstawowe:

I – Szymon Flak – SP Śledziejowice

II – Maja Berezowska – SP nr 3 Wieliczka

III – Olaf Remus – SP Siercza

Drużyny gimnazjalne:

I –   Grzegorz Dębowski – Gdów

II –  Dominik Małek – Wola Batorska

III –  Jakub Kasprzyk – Gdów

 

W kategorii Pierwsza Pomoc

 

Szkoła Podstawowa z Zabierzowa Bocheńskiego

Gimnazjum z Niegowici

 

Pełna galeria fot. T. Warczak.

GALERIA