Renowacja kapliczki przy ul. Kościuszki w Wieliczce

Zakończyły się prace związane z renowacją kapliczki słupowej pw. Matki Boskiej, zwieńczonej krzyżem przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce. Prace zostały sfinansowane ze środków: Miasta i Gminy Wieliczka, Powiatu Wielickiego oraz Państwa Beaty i Waldemara Gołębiowskich INTERMARCHE w Wieliczce. Całkowity koszt renowacji wyniósł 18 500 zł.

 

 


Kapliczka słupowa p. w. Matki Boskiej, zwieńczona krzyżem w Wieliczce, pochodząca z lat 20 – tych XX w., usytuowana jest obecnie w Wieliczce przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Kapliczka wymurowana jest z cegły zespojonej zaprawą wapienno – cementową i otynkowana zaprawą. Wnęki na obrazki w ścianach trzonu kapliczki z drewnianymi gablotami, konstrukcja daszku z ceramicznych dachówek drewniana, krzyż w zwieńczeniu żelazny, kuty, rzeźba Chrystusa odlana ze stopu żelaza.

 

Kapliczka ze względu na stopień degradacji wymagała pilnie przeprowadzenia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Prace wykonane przy w/w obiekcie to m.in. oczyszczanie mechaniczne, dezynfekcja cegły i zaprawy, usunięcie warstw przemalowań farbami olejnymi i emulsyjnymi, uzupełnienie rozległych i powierzchniowych ubytków, spoinowanie, hydrofobizacja, wykonanie nowej konstrukcji daszku, konserwacja wizerunków Matki Boskiej, konserwacja metalowego krzyża.

Tagi

GALERIA