Montaż wiat przystankowych

Na terenie Wieliczki montowane są wiaty przystankowe. Dotychczas zamontowano ich 10, a docelowo będzie 105. Ponadto, w ramach tego samego projektu wybudowane zostaną trzy punkty przesiadkowe w Janowicach, Byszycach oraz Węgrzcach Wielkich.

Projekt zakończony zostanie 15 grudnia 2018 roku, a jego koszt wynosi blisko 3.400.000 złotych.

GALERIA