Wieczór w Pałacu - otwarcie po renowacji Pałacu Przychockich

Drzwi zabytkowego Pałacu Przychockich zostały oficjalnie otwarte! Swoją siedzibę w budynku znajdzie Powiat Wielicki.

Starosta nazwał otwarcie Pałacu Przychockich historycznym i wielkim wydarzeniem. Wskazał, że Powiat Wielicki ma własną siedzibę, a dodatkowo zlokalizowaną w pięknym obiekcie przywróconym po renowacji Wieliczce. - 15 sierpnia to bardzo ważny dzień dla Polski. Dla nas będzie łączył się dodatkowo z oddaniem do użytkowania Pałacu Przychockich, który mam nadzieję, będzie dobrze służył Powiatowi Wielickiemu i jego mieszkańcom – podkreślił Jacek Juszkiewicz.

 

Starosta podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu Wielickiego za aprobatę tego ogromnego wysiłku, jakim była renowacja pałacu i przeznaczenie środków finansowych na jej realizację. Warto przy tej okazji podkreślić, że została ona w całości pokryta ze środków własnych powiatu. Słowa uznania zostały skierowane także do byłego zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków dra Jacka Chrząszczewskiego, który otoczył nie tylko opieką konserwatorską, ale także osobistym zaangażowaniem i troską całe to przedsięwzięcie.

 

- Ten wieczór zapisze się w historii Wieliczki i powiatu. Pałac jest kolejną perłą miasta. Zabytek będzie miejscem otwartym dla mieszkańców, bo to nasze dziedzictwo - zakończył starosta Jacek Juszkiewicz.

 

Renowacja pałacu od samego początku obywała się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W porozumieniu z konserwatorem powołano komisję konserwatorską, która wypracowywała najlepsze dla tej inwestycji rozwiązania. Przypomniał o tym Jacek Chrząszczewski, który wyliczył najważniejsze „zalety” Pałacu Przychockich, w tym sklepienie w piwnicy, polichromie na piętrze czy mansardowy dach. - Rzadko się zdarza, by można było przywrócić zabytkowi jego historyczną formę. W Wieliczce to się udało, mimo że nie było łatwo o kompromis pomiędzy działaniami konserwatorskimi, i potrzebami użytkowymi, a więc funkcją, jaką będzie pełnił teraz pałac - powiedział podczas „Wieczoru” Jacek Chrząszczewski.

 

- Dziękuję, że Wieliczka ma znowu piękny pałac. Można się w nim zakochać – powiedział tuż przed symbolicznym otwarciem drzwi Pałacu Przychockich burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

 

W uroczystości otwarcia nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Wieliczce wzięło udział około 800 osób. Miały one okazję wysłuchać koncertu zespołu Żuki, zwiedzić zabytkowe pomieszczenia obiektu, a także skosztować tradycyjnego polskiego bigosu. Oprawę muzyczną drugiej części wydarzenia zapewniła kapela Zespołu Regionalnego Mietniowiacy.  

 

Oficjalnie nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Wieliczce w Rynku Górnym 2 rozpocznie funkcjonowanie od 1 września 2018 roku. Zostaną do niej przeniesione wydziały edukacji, funduszy europejskich i inwestycji, biuro promocji oraz powiatowy rzecznik konsumentów. Będzie to także miejsce dla Zarządu i Rady Powiatu Wielickiego.

(BP)

 

Pełna galeria fot. T. Warczak.

Pełna galeria Powiat Wielicki / fot. FOTO Rogalska.

GALERIA