Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września uczniowie powrócili do szkół po wakacjach. W tym dniu we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Wieliczka odbyły się akademie, a w Szkole Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu miała miejsce uroczysta gminna inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce, Tadeusz Luraniec, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka, Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz z wicestarostą Łukaszem Sadkiewiczem, przedstawiciele Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Wieliczce, dyrektorzy szkół oraz przedszkoli, nauczyciele i najważniejsi bohaterowie tego dnia - uczniowie.


Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wraz Panią dyrektor Wydziału Edukacji, Anną Całką, wręczyli nauczycielom mianowanym akty nadania stopnia awansu zawodowego oraz życzyli wszystkim zebranym, aby nadchodzące miesiące nauki były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale by stały się również okazją do rozwoju różnych zainteresowań i uzdolnień.


Wykaz nauczycieli, którym w dniu 3 września 2018 r.
wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

Pani Wioletta Urban – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie

Pani Bożena Zagórska – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie

Pani Agnieszka Serafin – Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach

Pani Katarzyna Kosowska – Baczyńska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce

Pani Anna Lurka – Szkoła Postawowa nr 3 w Wieliczce

Pani Anna Ryś – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

Pani Beata Depta – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

Pani Małgorzata Kolarz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

Pani Elżbieta Luraniec – Starba – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

Pani Sylwia Bielska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

Pani Sabina Gawęda – Szkoła Podstawowa z OI nr 4 w Wieliczce

Pani Agata Głowacka – Szkoła Podstawowa z OI nr 4 w Wieliczce

Pani Sabina Suruło – Szkoła Podstawowa z OI nr 4 w Wieliczce

Pani Bożena Zduń – Szkoła Podstawowa z OI nr 4 w Wieliczce

Pani Joanna Ziajka – Szkoła Podstawowa z OI nr 4 w Wieliczce

Pani Agnieszka Nowarska – Szkoła Podstawowa w Golkowicach

Pani Jolanta Majerska – Szkoła Podstawowa w Golkowicach

Pani Joanna Suder – Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich

Pani Marzena Szczygieł – Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich

Pani Monika Rachwał – Szkoła Podstawowa w Sierczy

Pani Teresa Zabłocka - Mierczak – Szkoła Podstawowa w Sierczy

Pani Agnieszka Makarska – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich

Pani Ewelina Chojnacka – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich

Ks. Bartłomiej Kleszcze – Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach

Pan Maciej Majot – Szkoła Podstawowa w Grajowie


 

GALERIA