Wieliczka na Forum Ekonomicznym w Krynicy

W Krynicy odbyło się międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł reprezentował nasze miasto w rozmowach na temat: "Innowacyjna koncepcja zarządzania gminą – nauka, administracja, biznes".

 

Pozostałymi panelistami byli: Mieczysław Włosek – Pełnomocnik Burmistrza Wieliczki, Tomasz Lubowiecki – Prezes Zarządu 7R SA, Bogdan Kordula – wieloletni Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Magdalena Makieła – adw. dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Funkcję moderatora otrzymał Zbigniew Makieła – Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania/ Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem panelu jest analiza i ocena funkcjonowania Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG), podmiotu, który kreuje innowacyjną koncepcję zarządzania gminą. Powstanie WSAG wyraźnie określa aktywną rolę i miejsce gminy w procesie pozyskiwania inwestorów, budowanie trwałej współpracy z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, w tworzeniu klimatu innowacyjności i przedsiębiorczości, zmierzającego do rozwoju nowoczesnych funkcji. Innowacyjna koncepcja zarządzania gminą realizowana w Wieliczce, opisana jako "Złoty Trójkąt Innowacyjnego Zarządzania" zakłada kreatywną współpracę władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorców.

 

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł ogłosił rozpoczęcie prac nad drugim etapem budowy Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Zapowiedział powstanie 2.200 nowych miejsc pracy do 2020 roku, a jednocześnie pierwszego 1.000 do końca 2019 roku. Przedstawił analizę finansową, w tym dochodów z podatków od firm ulokowanych w strefie, która zakłada, że w 2019 roku wpłynie do budżetu gminy blisko 5.000.000 złotych, a od 2022 roku będzie to blisko 9.000.000 złotych rok rocznie. Oznacza to blisko dwukrotność obecnego wpływu!

 

-Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej to ogromny sukces naszej firmy, jak również przykład dobrej współpracy między samorządem, a sektorem gospodarczym. - zaznacza Prezes Zarządu 7R SA, Tomasz Lubowiecki.

 

-Kluczową rolę w budowaniu obszaru gospodarczego odgrywa nauka, która w "Złotym Trójkącie Innowacyjnego Zarządzania" zakłada kreatywną współpracę władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorców. - wyjaśnia Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zbigniew Makieła.

 

-Sukcesem Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej było dobre planowanie, szukanie innowacyjnych rozwiązań opartych o możliwości naszego miasta. - podkreślił Burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł.

 

-We wszystkich tych działaniach było widać połączenie obszaru gospodarczego i społecznego, czego wynikiem było stworzenie nowych miejsc pracy, jak również zadbanie o najbardziej potrzebujących. - dodaje ks. Bogdan Kordula.

 

Pełna galeria fot. T. Warczak.

GALERIA