Przebudowa ul. Krakowskiej wraz z budową rond

Realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K – ul. Krakowska oraz drogi gminnej nr 560859K – ul. Dembowskiego wraz z skrzyżowaniami ulic: Kościuszki i Narutowicza w Wieliczce”.

W ramach realizacji zadania wykonano:
-wykonano sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, gaz, teletechnika, elektroenergetyka kanalizacja deszczowa) w ok. 75%,
-wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów oraz zatokę autobusową po stronie lewej ulicy Krakowskiej (w kierunku od Krakowa do Wieliczki),
-w dniu dzisiejszym wykonywana jest podbudowa bitumiczna lewej strony ulicy Krakowskiej i w związku z powyższym od dnia 07.09.2018r nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na przełożeniu ruchu relacji Kraków-Wieliczka na stronę lewą.

 

>>> W związku z powyższym nastąpi przeniesienie przystanku autobusowego „Wieliczka CPN” na drugą stronę ulicy. Peron przystankowy zostanie wygrodzony barierami U-20a. Tym samym front robót zostanie przesunięty na stronę prawą ulicy Krakowskiej. <<<

GALERIA