Przebudowa boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach

W dniu 25 października 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wieliczka a Województwem Małopolskim o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja będzie polegać na przebudowie boiska rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 65m x 100m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wyposażeniem w bramki do piłki nożnej oraz dostawą i montażem trybun na 195 miejsc.

 

Celem operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Czarnochowice. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz stworzy warunki dla rozwoju społecznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Całkowita wartość projektu: 307 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 159 075,00 zł.

Zakończenie operacji jest planowane na listopad 2018r.

Tagi