Rusza Żłobek Samorządowy w Wieliczce!

Nowa placówka dla dzieci do lat 3 będzie mieć swoją siedzibę przy ul. Willowej 7 w Wieliczce. Znajdzie się tam miejsce dla 70 dzieci. Zakupiona w sierpniu 2018 r. przez Miasto i Gminę Wieliczka nieruchomość w pełni spełnia standardy realizacji zajęć opiekuńczych dla najmłodszych dzieci. Przestronne, słoneczne sale już na dniach zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały do zajęć.

-Zależy nam, aby jak najszybciej uruchomić działania opiekuńcze w nowej placówce, a przy odpowiednio dobranym zespole osobowym miejsce to stanie się wyjątkową przestrzenią dla naszych najmłodszych mieszkańców – mówi Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.

 

Po przyjętych w dniu 11 września uchwałach dotyczących Żłobka przez Radę Miejską w Wieliczce, zostaną podjęte kolejne, finalizujące już proces przygotowawczy działania organizacyjne, takie jak nabór kadry, ostateczne doposażenie i najważniejsze – rekrutacja dzieci. Uruchomienie placówki nastąpi w październiku 2018 r. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku wyniesie 200 złotych w skali miesiąca (do 10 godzin pobytu), każda rozpoczęta godzina powyżej 10 godzin wyniesie 20 złotych a dzienna stawka żywieniowa maksymalnie 8 złotych.

 

-Widzę ogromną potrzebę wsparcia rodzin z małymi dziećmi i dlatego ten zakres realizowany jest w Mieście i Gminie wielotorowo – wyjaśnia Artur Kozioł.

 

-Istotnym faktem jest również to, że od stycznia 2019 r. ruszają dopłaty dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych z terenu naszego miasta w kwocie 150 złotych na dziecko w skali miesiąca, aktualnie przyjmowane są wnioski podmiotów w tej sprawie – informuje Dominika Chylińska, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dzieci do wielickiego żłobka będą udostępnianie na bieżąco na stronie oraz facebooku.

Tagi

GALERIA