Jubileusz 20-lecia działalności świetlicy św. Kingi

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce odbył się jubileusz 20-lecia działalności świetlicy św. Kingi. W ciągu tych lat, Świetlica stała się nowoczesną, dobrze wyposażoną placówką, w której mogą uczyć się i rozwijać dzieci od 6 roku życia.

 

Podziękowań oraz miłych słów nie było końca! W wydarzeniu udział wziął Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Piotr Krupa oraz Dyrektor Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Dominika Chylińska.

 

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów w działalności Placówki i życzymy jeszcze wielu pięknych Jubileuszy.

 

Celem działań placówki jest udzielanie wszechstronnej pomocy wychowankom i stymulowanie ich rozwoju. Zapewnie dzieciom przyjazną atmosferę do nauki, zabawy i odpoczynku. Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych i kształtowanie dobrych relacji interpersonalnych. Wychowawcy w swoich działaniach stosują elementy pracy metodą Marii Montessori.

W ramach działań na terenie placówki:
- prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, ruchowe,
- ppomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych,
- przygotowanie wspólnie z wychowankami imprezy okolicznościowe (festyny, przedstawienia).

Organizowane są także wycieczki, spacery i wyjścia do kina. W okresie wakacyjnym dzieci wyjeżdżają na kolonie, a w czasie ferii zimowych korzystają z oferty zajęć proponowanych przez różne instytucie kulturalne. Świetlica chętnie angażuje się w realizację projektów artystycznych.

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.

Tagi

GALERIA