Otwarcie nowego boiska na os. Lekarka

Mieszkańcy osiedla Lekarka zyskali nowe boisko z poliuretanową nawierzchnią!

 

W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Wielczka Artur Kozioł, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka, Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Wielicki Łukasz Sadkiewicz, Dyrektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Kałuża.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce Artur Kozioł podziękował zebranym mieszkańcom za przybycie. Radny Rady Miejskiej Marek Słowik zachęcił wszystkich przybyłych mieszkańców do aktywnego korzystania z nowego miejsca rekreacji na sportowej mapie Wieliczki.

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez najmłodszych uczestników wydarzenia, odbył się mecz pomiędzy drużynami Osiedla Lekarka, a połączoną reprezentacją Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2, natomiast w serii rzutów karnych lepsza okazała się drużyna gospodarzy.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska - otwarcie.

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska - mecz 1.

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska - mecz 2.


W ramach prac rewitalizacyjnych wykonano:
- nawierzchnię sportową poliuretanową na podbudowie betonowej zbrojonej,
- odtworzenie drenażu boiska,
- montaż obrzeży betonowych,
- odtworzenie odwodnienia z korytek betonowych z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- nawierzchnię asfaltową,
- nawierzchniE z kostki betonowej,
- montaż elementów boiska,
- humusowanie i obsianie skarp,
- montaż elementów małej architektury,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

GALERIA