Podpisanie umowy na budowę Zakładu Uzdatniania Wody w Wieliczce

5 października podpisano umowy na budowę Zakładu Uzdatniania Wody w Wieliczce.

 

Umowę podpisali Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Bogdan Sowa oraz Prezes INSTBUD Sp.z.o.o. Szymon Boguta, w obecności Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji Piotra Krupy, Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych Rafała Ślęczki, Pełnomocnika Burmistrza ds. Komunalnych Piotra Ptaka, Członka Zarządu Powiat Wielicki Jana Wandasa oraz kierowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

W ramach prac wykonane zostaną:

- budynek technologiczny, w którym woda surowa poddana jest procesom: napowietrzania, usuwania żelaza, manganu, obniżenia twardości, dezynfekcji podchlorynem sodu i przy pomocy lamp UV

- zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 2000m3 z komorami mieszania i komorą zasuw.

- odmulniki wody ze zbiornikiem wód popłucznych i poletka osadowe

- pompownia wody czystej o wydajności Q=360m3/h=100 l/s, tłocząca wodę do miasta i zbiorników przy ul.Pułaskiego

- budynek socjalno-biurowy

- zasilanie energetyczne śn, stacja trafo, NN oraz zasilanie rezerwowe, awaryjne

- zgospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, ogrodzenie, oświetlenie, podziemne uzbrojenie terenu.

 

Wartość tego zadania to: 16 930 458,00 zł.

Łączna wartość projektu blisko 160 mln zł.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.

GALERIA