Renowacja terenu domu kultury w Pawlikowicach

Prowadzone są prace renowacyjne przy Wiejskim Domu Kultury w Pawlikowicach.

W ramach prac wykonane zostaną:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją gruzu.
- korytowanie wraz z niwelacją terenu /regulacja pokryw szamb oraz studni przed budynkiem/,
- montaż nowych obrzeży/krawężników placu,
- wykonanie nowych warstw podbudowy,
- regulacja wód opadowych z dachu,
- ułożenie kostki betonowej z dostosowaniem istniejących elementów zagospodarowania palcu przed budynkiem do koniecznych rzędnych wysokościowych ok. 220m2,
- uporządkowanie terenu

GALERIA