Przebudowa ul. Krakowskiej wraz z budową rond

Trwa przebudowa ul. Krakowskiej wraz z budową rond.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:
- korytowanie i warstwy podbudów pod drogę,
- roboty związane z siecią uzbrojenia technicznego ( wodociąg, gaz , teletechnika, elektryka, kanalizacja deszczowa, pozostaje ustawienie latarni w rejonie rond),
- ułożono krawężniki granitowe, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów oraz zatokę autobusową po stronie lewej ulicy Krakowskiej,
- ułożono warstwę podbudowy asfaltowej lewej strony odcinka,
- ułożono krawężniki granitowe, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów po prawej stronie ulicy Krakowskiej /ok.70%),
- trwają prace brukarskie w rejonie tarcz rond,
- realizowany jest ostatni odcinek muru oporowego w rejonie ul. Kościuszki.

W listopadzie zostaną wykonane roboty nawierzchniowe, a następnie roboty wykończeniowe

Tagi

GALERIA