Rozbudowa Domu Ludowego w Czarnochowicach

Trwa rozbudowa Domu Ludowego w Czarnochowicach.

 

 

W ramach prac wykonane zostaną m.in.:
- niezbędne roboty ziemne,
- fundamenty pod budynek,
- izolacje ścian zewnętrznych fundamentowych,
- warstwy podposadzkowe.

GALERIA