Montaż odnowionej kapliczki na ul. Klaśnieńskiej

Zamontowano odnowioną kapliczkę przy ul. Klaśnieńskiej.

KAMIENNA KAPLICZKA PRZYDROŻNA PW. CHRYSTUSA KRÓLA W WIELICZCE PRZY UL. KLAŚNIEŃSKIEJ
Kapliczka słupowa pw. Chrystusa Króla, zlokalizowana jest w centrum miasta Wieliczka, czas powstania 1866 r. Fundatorami obiektu są Teresa i Erazm Windakiewicze. Na podstawie, ustawiony jest cokół w kształcie niskiego prostopadłościanu, zakończonego profilowaniem: wklęską i wałkiem. Na cokole ustawiony jest smukły postument, zwężający się ku górze, zakończony opaską w której osadzone są wsporniki daszku wieńczącego kapliczkę. Kapliczkę wieńczy rzeźba pełna, przedstawiająca postać wspartego o krzyż Chrystusa z gorejącym sercem na piersi.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.

GALERIA