Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Sierczy

Już wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową drogi gminnej prowadzącej do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy. Inwestycja ta jest niezwykle wyczekiwana ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tej szkoły.

 

Zakres prac obejmuje odcinek drogi gminnej nr 560909K o długości 1520,00 m od skrzyżowania w Sierczy z droga powiatową nr 2027K do działki nr 268/4 w Sygneczowie. Projekt przedsięwzięcia polega na przebudowie drogi gminnej w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, przebudowy pobocza, remontu istniejących zjazdów indywidualnych oraz budowie urządzeń technicznych służących odwodnieniu, tj. kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych.

 

We wrześniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019” inwestycji drogowej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr 560909K w Sierczy”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6 mln zł. Obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej, a planowany czas realizacji to rok 2019.

GALERIA