Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie Krzyża

Dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, społeczność Osiedla Krzyszkowice w Wieliczce postanowiła odnowić pamiątkowy Krzyż, znajdujący się na przeciwko Domu Ludowego.


Historia tego Krzyża sięga końca XVIII wieku, kiedy to wieś Krzyszkowice należała do parafii p.w. Świętego Klemensa w Wieliczce. W roku 1787 w wyniku trzęsienia ziemi kościół parafialny uległ zniszczeniu. Trzynaście lat później, w roku 1800, cesarz Franciszek II wydał zezwolenie na odbudowę zniszczonej świątyni. W kronice miejscowej szkoły można odczytać zapis, który mówi, że Krzyż postawiono i poświęcono 9 listopada 1902 roku na pamiątkę tamtego wydarzenia. W tej samej kronice adnotacja z 1928 roku głosi, że „młodzież szkolna wraz z mieszkańcami wsi Krzyszkowice oraz lokalnym oddziałem Kasy Stefczyka przeprowadzili zbiórkę pieniężną i postawili nowy krzyż, umieszczając na nim pamiątkową tabliczkę upamiętniającą 10. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.”
Krzyż stał się ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Przez lata opiekowała się nim rodzina Państwa Świetlików. Rokrocznie po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny odbywającej się w kościele p.w. Świętego Pawła Apostoła w Wieliczce, mieszkańcy składali pod krzyżem kwiaty, dziękując Bogu za Niepodległość. W roku 2017 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – ks. Wiesława Popielarczyka, narodził się pomysł utworzenia miejsca pamięci.


Rada Osiedla Krzyszkowice 19 grudnia 2017 roku powołała Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP. Zadaniami Komitetu oprócz organizacji uroczystości było m.in. odnowienie pamiątkowego Krzyża, zaprojektowanie miejsca pamięci oraz pozyskanie środków na ten cel.
Na wniosek Komitetu 19 lipca 2018 roku Rada Miejska w Wieliczce podjęła Uchwałę nadając temu miejscu nazwę „Skwer Niepodległości”.


Każdy z mieszkańców mógł przyczynić się do powstania Skweru nabywając pamiątkową cegiełkę. Wspólnymi siłami, a także przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Banku Spółdzielczego w Wieliczce udało się odrestaurować pamiątkowy Krzyż, zbudować i urządzić Skwer Niepodległości.
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie Krzyża przez ks. proboszcza Andrzeja Klimarę odbyło się 11 listopada 2018 roku po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.

GALERIA