Odnowiona kapliczka św. Floriana w Rożnowej

W roku 2018 odrestaurowano kolejny naruszony upływem czasu zabytek: kamienną przydrożną kapliczkę p. w. św. Floriana w Rożnowej.

 

Prace zostały sfinansowane ze środków: Miasta i Gminy Wieliczka oraz Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt renowacji wyniósł 32 493,00 zł, z czego kwotę 8 000 zł pokryła dotacja z Województwa Małopolskiego,

 

Kapliczki, krzyże przydrożne i figury świętych to mała architektura sakralna, będąca świadectwem szczególnych wydarzeń. Na terenie naszej gminy jest ich bardzo wiele, na stałe wpisały się w miejski i wiejski krajobraz, a przez to stały się jego ozdobą.

 

Kamienna kapliczka przydrożna zwieńczona figurą św. Floriana, datowana na rok 1874 r. Fundatorem jest Maryianna Płatkowa. Kapliczka wykonana z piaskowca w stylu historyzm. Obiekt składa się z podstawy, cokołu na stopie i postumentu zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą św. Floriana, trzymającego swe atrybuty. Podstawa o kształcie zbliżonym do kwadratu, cokół prostopadłościenny, na którym od frontu widnieje siedmiowersowy napis. Postument jest dwukondygnacyjny, słupowy. W ścianach bocznych płaskorzeźbione przedstawienia świętych. Figura zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg, po zachodniej stronie drogi, prowadzącej do Wieliczki i Sierczy. Ustawiona frontem na wschód w ogrodzie, na wprost starego, drewnianego domu.

Tagi

GALERIA