Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2019-2020

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. Prosimy o zapoznanie się z wykazem dróg, będących w zarządzie danej jednostki oraz koordynatorów z ramienia Urzędów nadzorujących pracę podległych im służb.

 

Drogi gminne
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
tel. 12- 278-20-10 ,  12- 250-11-90
w godz. pon. 8.00-17.00,  wt-pt 8.00-16.00
Osoba nadzorująca prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych z ramienia Zarzadu:  Teresa Kuchnia tel. 797-009-800

 

Koordynatorami  zimowego utrzymania dróg z ramienia Zarzadu są:

Rej I                  Halina Windak           tel.   797-009-802
Rej II                 Jakub Drożdż             tel.   797-009-809
Rej III                Bogumiła Surówka      tel    797-009-803
Rej IV                Elżbieta Kłapa            tel.   797-009-801


WYKONAWCY:

WYKONAWCY
Rej I  GRO-TRANS Mietniów 81A, 32-020 Wieliczka  
koordynator akcji zimowej -  Grochal Andrzej tel całodobowy 603-929-620

   

Rej II  ANBUD Firma Usługowo Handlowa Andrzej Zyguła Trąbki 451 32020 Wieliczka
koordynator akcji zimowej -  Andrzej Zyguła tel. 507-041-587

 

Rej III  Firma Transportowo Drogowa  Andrzej Rokosz, Wierzbanowa 141, 32-412 Wiśniowa
koordynator akcji zimowej Andrzej Rokosz  tel. 697-886-409,


Rej IV  Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30
osoba odpowiedzialna z ramienia Zakładu  Bogdan Sowa tel  695-278-174
tel. całodobowy (012) 278-17-66  w dni robocze od 15.00-6.00  tel.  695-278-147
sobota, niedziela i święta  całodobowo tel.  695-278-147 , (012) 278-17-66 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi powiatowe – w zarządzaniu:
Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, 32 – 020 Wieliczka

tel./fax. (0-12) 399-98-88
w godz. Pon. 7.30-17.00,  wt.-pt 7.30-15.30

Koordynatorem utrzymania zimowego jest:
Adam Kardas ,         667-162-161
Grzegorz Łętocha ,   607-650-470

 

WYKONAWCA:       
Drogi powiatowe na terenie Gminy Wieliczka: Firma REMONDIS Kraków sp. z o.o., ul. Półłanki 64 ,30-740 Kraków
- koordynator zimowego utrzymania z ramienia firmy: Tomasz Nachel
- tel. 604-056-156  - całodobowy.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi wojewódzkie (teren Gminy Wieliczka)
Zimowym  utrzymaniem dróg wojewódzkich  zajmuje się: Zarząd  Dróg  Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 , tel.(12) 637-90-00.

telefon  dyżurny akcji zima  tel (12) 446-58-55, fax (12) 637-94-92,

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „akcji zima” na drogach wojewódzkich na terenie miasta i gminy Wieliczka -z ramienia Obwodu Drogowego w Wieliczce:
- Mariusz Rajca - tel: (12)  278-20-99,  (14) 610-06-09 tel 695-605-618

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich:

- nr  966  Wieliczka -Gdów  
prowadzi: Firma Handlowo Usługowa ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna     
 32-020 Wieliczka ,Biskupice 134
 osoba kierujaca akcją zima Pan Adam Kruszyna  tel.  692-792-200, 502-501-273.


- nr  964  Wieliczka -Dobczyce
prowadzi: Skład Mmateriałów Budowlanych KAL-BUD  Sławomir Kalemba Czasław 186 ,
 32-  415 Raciechowice
osoby odpowiedzialne z ramienia firmy:  Pan Tomasz Kalemba   tel. 608 063 003  
                                                           Pan Sławomir Kalemba tel. 694 080 394
 

- nr  964 Wieliczka - Niepołomice  
 prowadzi: Firma HandlowoUsługowa ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna     
 32-020 Wieliczka ,Biskupice 134
 osoba kierujaca akcją zima Pan Adam Kruszyna  tel.  692-792-200, 502-501-273.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Drogi krajowe –  w zarządzaniu:
 Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie                  
 ul. Mogilska 25  31-542 Kraków

Zimowym  utrzymaniem dróg  krajowych  zajmuje się:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Rejon w Tarnowie
Całodobowe informacje na temat stanu dróg krajowych w województwie małopolskim
punkt informacji drogowej  tel. (12) 412-16- 44 ,  (12) 412-14- 22 ,
    telefon  dyżurnego akcji „zima” tel.  600-800-610

 

Firma wykonująca zimowe utrzymanie:
korsorcjum firm:  ReDrog s.c Bożena Krzyżak &Wojciech Krzyżak Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MADROCAR, ZPUH Wojciech Krzyżak
tel. dyżurny całodobowowy: tel. 723-904-549   (14 ) 651- 37- 47