Odnowiona kapliczka przy ul. Klaśnieńskiej

Kapliczki, krzyże przydrożne i figury świętych to obiekty sakralne, będące świadectwem potrzeb duchowych ludzi wierzących. Na terenie naszej gminy jest ich bardzo wiele, na stałe wpisały się w miejski i wiejski krajobraz, a przez to stały się jego ozdobą.

 

Gmina Wieliczka odrestaurowała kolejny naruszony upływem czasu zabytek: kamienną kapliczkę przydrożną p. w. Chrystusa Króla w Wieliczce przy ul. Klaśnieńskiej. Prace zostały sfinansowane ze środków: Miasta i Gminy Wieliczka. Całkowity koszt renowacji wyniósł 21 857,00 zł.

 

Kapliczka słupowa pw. Chrystusa Króla, zlokalizowana jest w centrum miasta Wieliczka, czas powstania 1866 r. Fundatorami obiektu są Teresa i Erazm Windakiewicze. Na podstawie, ustawiony jest cokół w kształcie niskiego prostopadłościanu, zakończonego profilowaniem: wklęską i wałkiem. Na cokole ustawiony jest smukły postument, zwężający się ku górze, zakończony opaską w której osadzone są wsporniki daszku wieńczącego kapliczkę. Kapliczkę wieńczy rzeźba pełna, przedstawiająca postać wspartego o krzyż Chrystusa z gorejącym sercem na piersi.

GALERIA