Termomodernizacja na terenie Gminy Wieliczka

Trwają prace związane z realizacją I etapu projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka etap I oraz etap II”.

 
Całkowity koszt inwestycji I etapu wyniesie 4 060 230,00 zł z czego dofinansowanie z funduszy europejskich pozyskane przez Gminę Wieliczka stanowi kwota – 1 693 324,46 zł.
 
Realizacja projektu, którego głównym celem jest poprawienie efektywności energetycznej dziesięciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wynika z Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Wieliczka na lata 2015-2020 (PGN). Dzięki zmianom technologicznym zwiększy się wykorzystanie energii końcowej, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej Gminy, a to przełoży się na poprawę jakości środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Ograniczenie negatywnego wpływu działalności energetycznej na środowisko naturalne, doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Poprzez uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach komunalnych na terenie Gminy Wieliczka poprawią się warunki użytkowania ich przez mieszkańców. Obniżeniu ulegną także koszty utrzymania obiektów w skali roku.
 
Pierwszy etap obejmuję głęboką termomodernizację wraz z wymianą systemu grzewczego czterech budynków użyteczności publicznej:
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce, -
- Budynek Szkoły Podstawowej w Grabiu ,
- Budynek UMiG Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32
- Budynek OSP w Raciborsku.

GALERIA