Otwarcie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce zakończyły się prace remontowe związane z zaadaptowaniem byłego mieszkania służbowego na potrzeby oddziału wychowania przedszkolnego utworzonego w ramach projektu pod nazwą ”Czas zapisać dziecko do przedszkola” dofinansowanego ze środków UE.

 

Remont obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym z uwzględnieniem instalacji wewnętrznych: wod.-kan., gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej. Ponadto rozbudowano i wyposażono w nowe urządzenia funkcjonujący przy szkole plac zabaw.

 

Całość prac, których koszt wyniósł 473 376,05 zł przeprowadzono w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy Remontowo-Budowlanym Jan Palej z Bochni.

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego, które dotychczas uczyły się w sali zastępczej rozpoczęły z nowym rokiem dalszą edukację już w docelowym miejscu, wyposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Życzymy im powodzenia i sukcesów!

 

Podczas uroczystego otwarcia obecni byli: Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Agnieszka Szczepaniak, Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Anna Całka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce Ilona Dziuba.

 

Dzieci uczęszczające do nowego oddziału przedszkolnego zaprezentowały piękny występ artystyczny, za co serdecznie dziękujemy!

GALERIA