Rocznica Powstania Styczniowego

Na wielickim cmentarzu, odbyły się uroczystości związane z 156. Rocznicą Powstania Styczniowego. 

 

W imieniu Burmistrza Wieliczki, kwiaty złożył Zastępca ds. Inwestycji Piotr Krupa. Wiązanki złożyli również, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz "Klubu Przyjaciół Wieliczki".

 

Uroczystość rozpoczęto przybliżeniem historii powstańców oraz szczegółową historią powstania, następnie odmówiono modlitwę i odśpiewano Hymn Polski. Uczczono w ten sposób poległych wieliczan. 

 

22/23 stycznia 1863 roku, w Królestwie Polskim wybuchło Powstanie  Styczniowe. Było to najdłuższe powstanie narodowe przeciwko Rosji. Uczestniczyło w nim m.in. 23 wieliczan: Tomasz Borzęcki, Stanisław Bączewski, Jan Bogda, Wojciech Chełmecki, Jan Ciepły, Władysław Ciepły, Błażej Hysko, Ludwik Kolasa,  Kasper Jamróz, Tytus Klemensiewicz, Roman Krupa, Seweryn Łempicki, Kazimierz Sałacki, Ignacy Makomaski, Karol Malinowski, Józef Olesiak, Szczęsny Pachel, Marcin Rembacz, Szymon Rupik, Zygmunt Urasiński, Józef Zieliński, Karol Zięba, Adam Znański, Feliks Gniazdowski. 

 

W 1938 roku, 22 stycznia  w  75 rocznicę wybuchu powstania upamiętniono ich tablicą na Domu Przedpogrzebowym Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.

 

Delegacje odwiedziły również groby poległych. Wspomniano m.in. osobę Burmistrza Wieliczki z czasów przedwojennych Józefa Jagielskiego. Spotkanie zorganizowała prezes Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki" Jadwigę Duda.
 

 

Pełna galeria.

GALERIA