Nowy defibrylator na Campus Misericordiae

Zamontowano wart blisko 8.000 zł defibrylator. Zakup aparatu do defibrylacji był szczególnie ważny, gdyż w Domu Miłosierdzia, codziennie przebywa kilkadziesiąt starszych osób. Zakup został sfinansowany ze środków Miasta i Gminy Wieliczka.


 

GALERIA