Wystawa "Ojcowie Niepodległości" w Wieliczce

W piątek, 15 lutego 2019 r., na Placu Skulimowskiego w Wieliczce została zaprezentowana wystawa "Ojcowie Niepodległości". Bedzie ją można zobaczyć do 3 marca, gdy w tym miejscu zakończy się "Bieg Tropem Wilczym" organizowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystego otwarcia dokonali: Filip Musiał Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Rafał Dyrcz Naczelnik Oddziałowgo Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Wieliczce oraz Agnieszka Szczepaniak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych.

 

W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 i 3 w Wieliczce.

 

Wystawa prezentuje sześciu liderów walki o wolną Polskę w 1918 r.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Zawiera także kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się Niepodległej oraz kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r. Korzystając ze specjalnej mapy można prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się granice II RP.Wystawa plenerowa składa się z 10 ekspozytorów. Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.
 


W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

 

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności. 

GALERIA