Budowa Stacji Uzdatniania Wody

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi to wielozadaniowe przedsięwzięcie inwestycyjne, o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Wieliczka.

Wyżej wymienione zadanie będzie realizowane(przez Gminę Wieliczka i Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.) w ramach "Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach pod nazwą "Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV".

 

Całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść 156 515 637,60 zł z czego koszt zadań realizowanych przez ZGK ma wynieść 39 092 793,36 zł.
Na budowę Zakładu Uzdatniania Wody jest przeznaczona kwota 16 930 458,00 zł.

GALERIA