Konsultacje społeczne

W związku z Uchwałą nr V / 54 / 2019 w dniach od 18 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez:
1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów zmian statutów w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej Gminy;

2) przyjmowanie przez radnych, sołtysów, rady sołeckie i zarządy osiedli zgłaszanych osobiście lub pisemnie uwag, opinii i wniosków mieszkańców;

3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Miejskiej w Wieliczce lub pocztą elektroniczną na adres statut@wieliczka.eu.

 

Załączniki:

1) Uchwała nr V-54-2019 w sprawie przeprowadzenia knsultacji zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka

2) Projekt uchwały ws. zmian statutów osiedli

3) Projekt uchwały ws. zmian statutów sołectw

 

Tagi