Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W piątkowy wieczór w wielickiej Mediatece odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP).

 

Turniej rozgrywany jest pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 44 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych do 6 klasy, grupa II - klasy 7 i 8 szkół podstawowych i klasy gimnazjum, grupa III - szkoły ponad gimnazjalne.

 

Młodzież rozwiązywała test złożony z 30 pytań. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymali nagrody i awansowali do eliminacji powiatowych. Wiedza pożarnicza i ratownicza wśród młodych wielickich strażaków jest na bardzo wysokim poziomie o czym świadczą wyniki na kolejnych szczeblach turnieju: powiatowym, wojewódzkim i krajowych.

 

Młodzi adepci pożarnictwa z gminy Wieliczka rokrocznie wygrywają etap wojewódzki i biorą udział w finale krajowym. W tym roku w etapie gminnym wzięła udział młodzież z OSP Byszyce, OSP Dobranowice, OSP Grabie, OSP Grajów, OSP Podstolice, OSP Raciborsko i OSP Zabawa. Eliminacje gminne OTWP otwierały równocześnie piątkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane w ramach Akademii MDP.

 

Tagi

GALERIA