Pół miliona dofinansowania dla szkolnych stołówek!

W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" Miasto i Gmina Wieliczka stara się o dofinansowanie dziesięciu szkolnych stołówek w łącznej kwocie 518 750 tys. zł.

 

Środki z wojewódzkiego programu zostaną przeznaczone na: doposażenie funkcjonujących i poprawę standardu istniejących stołówek, w tym zadaniu środki w wysokości 300 000 tys. zł zyskają: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce i Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich. Pozostałe placówki oświatowe tj. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce oraz Szkoły Podstawowe w Grajowie, Raciborsku, Sierczy, Sygneczowie i Śledziejowicach – otrzymają wsparcie w ramach drugiego zadania programu w zakresie adaptacji i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków – w łącznej w kwocie 218 750 tys. Zł.

Tagi

GALERIA