Działania zaradcze władz samorządowych na wypadek strajku nauczycieli

Szanowni Państwo, od wielu tygodni wspólnie z dyrektorami wielickich placówek edukacyjnych rozmawiamy o możliwych działaniach, w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Jest wiele niewiadomych, a kolejne dni niestety nie przynoszą rozwiązania sporu, pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych, a stroną rządową.

 

W tej sytuacji chcemy Państwa przede wszystkim poinformować, jakie poczyniliśmy starania, aby zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieci w naszych placówkach edukacyjnych.


Sytuacja jest bardzo dynamiczna i może się zmieniać z dnia na dzień. Dlatego musimy być uważni i przygotowani na różne scenariusze działań. Jesteśmy gotowi do reagowania na bieżąco w zależności od zaistniałej sytuacji w poszczególnych placówkach.


Dyrektorzy szkół, w miarę możliwości, zapewniają realizację zajęć opiekuńczych w czasie strajku. Zajęcia w formie opieki będą prowadzone z udziałem pracowników domów kultury, świetlic środowiskowych, wielickiej Mediateki, Solnego Miasta i innych gminnych obiektów.
O kolejnych krokach będziemy, wspólnie z dyrektorami, powiadamiać Państwa za pomocą systemu poczty elektronicznej. Sytuacja jest nowa dla nas wszystkich, ale mamy nadzieję, że wspólnie sobie z nią poradzimy dla dobra dzieci.

Tagi