Wyniki konkursu ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w 2019 roku

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2019. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie wyboru projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2019.

Zarzadzenie nr 99-2019 z dnia 23 kwietnia 2019 w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej

 

Informujemy,że zaktualizowaną kalkulacje kosztów i harmonogram należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (w dwóch egzemplarzach).

Wskazane dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r.

 

1. Zweryfikowana kalkulacja kosztów (wersja dla Microsoft Word)
    Zweryfikowana kalkulacja kosztów (wersja PDF)

2. Zweryfikowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)
    Zweryfikowany harmonogram (wersja PDF)