Gminny Dzień Strażaka w Raciborsku

W tym roku Raciborsko było miejscem organizacji gminnych obchodów „Dnia Strażaka 2019”. Zgodnie z tradycją ten uroczysty dzień rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Raciborsku. Przy honorowym uczestnictwie strażaków odprawiono nabożeństwo, podczas którego ksiądz proboszcz Kazimierz Kubik oraz ojciec Stanisław Łomnicki - kapelan OSP RP Powiatu Wielickiego, podziękowali druhom za ich zaangażowanie w niesieniu pomocy i ratowaniu życia innych.

 

Po przemarszu oraz oficjalnym przywitaniu wszystkich druhen oraz druhów nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Następnie głos zabrali druh Władysław Kucharski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieliczce oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. Po pełnych wdzięczności słowach za ofiarną pracę strażaków, przyszedł czas na odznaczenie. Srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa", przyjął druh Piotr Krupa, Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji.

 

W uroczystościach udział wzięli m.in. Sebastian Szostak – Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP w Wieliczce oraz Przemysław Przęczek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

 

Zaproszonych gości poczęstowano tradycyjną strażacką grochówką.

GALERIA