Punkt przedszkolny w Brzegach

W Domu Ludowym w Brzegach dobiegają końca prace remontowe związane z zaadaptowaniem nieużytkowanego poddasza na potrzeby oddziałów wychowania przedszkolnego. Mimo, że w ramach projektu pod nazwą ”Czas zapisać dziecko do przedszkola” dofinansowanego ze środków UE funkcjonuje już jednooddziałowy Punkt Przedszkolny, to w ramach adaptacji powstaną miejsca dla dwóch oddziałów wychowania przedszkolnego.

 

Powstaną dwie sale dydaktyczne dla dzieci z bezpośrednim dostępem do sanitariatów, szatnie, pomieszczenie socjalne dla personelu z zapleczem sanitarnym, wydawalnia posiłków, a także pomieszczenie do pracy indywidualnej z dziećmi. Ponieważ remont obejmuje piętro budynku zainstalonawa zostanie rownież wewnętrzna platforma umożliwiająca dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres prac obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym z uwzględnieniem instalacji wewnętrznych: wod.-kan., gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej. Zaplanowano również rozbudowanie i wyposażenie w nowe urządzenia funkcjonującego przy budynku placu zabaw. Całość inwestycji wynoszącej 1 398 000,00 zł realizowana jest w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Jan Palej z Bochni. Zakończenie robót planowane jest na 30 maja br. Po uzyskaniu wszystkich opinii i pozwolenia na użytkowanie, dzieci z Punktu Przedszkolnego niezwłocznie rozpoczną dalszą edukację w nowych dostosowanych dla ich potrzeb pomieszczeniach.

GALERIA