X edycja Konkursu "Kreatywny nauczyciel"

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 6 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca X jubileuszową edycję konkursu „Kreatywny Nauczyciel”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Laureatami tegorocznego konkursu pod hasłem: "Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej" zostały nauczycielki Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby: Dorota Nawalany i Anna Psujek za projekt „Ileż piękna w mojej Wieliczce…”


II miejsce zajęły nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Mietniowie Jolanta Robak i Sylwia Windak za przedsięwzięcie „Moja wieś”.


To ogromne wyróżnienie dla przedszkoli i naszej gminy jest podkreśleniem wysokiej jakości pracy nauczycieli edukacji przedszkolnej. Temat konkursu podkreśla rangę edukacji regionalnej nie tylko w sferze poznawczej, lecz również wychowawczych wartości jakie płyną z polskiej tradycji, kultury i różnorodności regionalnych tradycji. Gratulacje w imieniu burmistrza Wieliczki złożyły: Agnieszka Szczepaniak - zastępca burmistrza ds. Społecznych oraz Anna Całka - dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli wielickiego UMiG.

 

Konferencja, w której wzięli udział nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych oraz eksperci w dziedzinie edukacji regionalnej, stała się również okazją do promowania kreatywnych nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej poszukiwaniem i wdrażaniem ciekawych rozwiązań pedagogicznych, służących poznawaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego wśród uczniów i wychowanków.

Tagi

GALERIA