Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogucicach

Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych prace związane z budową stacji uzdatniania wody w Bogucicach posuwają się zgodnie z harmonogramem.

 

Projekt pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu.

 

Całkowita wartość projektu to blisko 160 000 000 zł, wartość dofinansowania unijnego – ok. 110 000 000 zł., wkład własny 50 000 000 zł. Inwestycja ta pozwoli na budowę nowoczesnej infrastruktury wodociągowej oraz ok. 100 km kanalizacji. Dostęp do kanalizacji zyska ok. 7000 mieszkańców gminy.

Tagi

GALERIA