Budowa placu zabaw z terenem rekreacyjnym w Podstolicach

Realizowana jest operacja w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jaką jest "Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach".

Zakres tych prac obejmuje budowę:
- placu zabaw na podłożu piaskowym składającego się z 2 kiwaków, karuzeli, huśtawki wahadłowej podwójnej z koszykiem małym i dużym, zadaszonej piaskownicy oraz zestawu zabawowego
- siłowni zewnętrznej składającej się z 4 urządzeń siłowych
- strefy rekreacyjnej z 2 altankami wraz z ławkami i stołem
- treningowego boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 20 x 30m wyposażonego w dwie bramki młodzieżowe oraz piłkochwyty o wys. 6m i dł. 80m.


Całkowity koszt operacji: 222 211,80 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 180 660,00 zł
Kwota pomocy: 114 953,00 zł

Tagi

GALERIA