Nowe miejsca dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 5

W Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce trwają prace remontowe związane z zaadaptowaniem nieużytkowych poddaszy na potrzeby dwóch oddziałów wychowania przedszkolnego.

Powstaną dwie przestronne sale dydaktyczne dla dzieci z bezpośrednim dostępem do sanitariatów oraz wydawalnia posiłków, a także częściowo zmodernizowana zostanie kuchnia, przy której wykonany zostanie dźwig towarowy.

Zakres prac adaptacyjnych obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, wykonanie posadzek, wykonanie robót tynkarskich, wykonanie robót malarskich, wykonanie wzmocnienia stropu przy windzie, wykonanie szachtu windowego, dostawę i montażu dźwigu towarowego, wykonanie ocieplenia poddasza, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w tym okien dachowych, wykonanie instalacji: elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji.

Wartość prowadzonej inwestycji to 876 253,21 zł. Wykonawcą robót jest firma JAWOR Usługi Remontowo – Budowlane Wacław Jawor z Brzeska. Zakończenie robót planowane jest na 16 sierpnia br. Po uzyskaniu wszystkich opinii i pozwolenia na użytkowanie w Przedszkolu przybędzie miejsc dla 34 dzieci, które obecnie od początku roku szkolnego uczęszczają na zajęcia w budynku Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Do przedszkola w ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie oraz szereg pomocy dydaktycznych, które już są wykorzystywane w pracy z dziećmi. Zarówno remont jak i doposażenie realizowane są w ramach projektu ”Czas zapisać dziecko do przedszkola” dofinansowanego ze środków UE.

Tagi

GALERIA