Renowacja kaplicy Niedzielskich w Śledziejowicach

Odnowiono kolejny zabytek w Gminie Wieliczka: Kaplicę przydrożną w Śledziejowicach, w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zadanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka. Pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego.

 

 

Kaplica powstała na przełomie XIX/XX w. i znajduje się przy ul. Niedzielskich w Śledziejowicach. Kaplica jednoprzestrzenna, ustawiona frontem do drogi. Nie orientowana – ściana ołtarzowa od strony północno – zachodniej.
Kaplica murowana z cegły. Wzniesiona na rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy, siodłowy kryty współczesną dachówką.  Fasada flankowana lizenami na cokołach, zwieńczona trójkątnym, odwiedzionym profilowaniem szczytem, ponad którym góruje żelazny krzyż łaciński. Pośrodku lewej ściany bocznej, płyta z marmuru karraryjskiego, poświęcona pamięci fundatorki kaplicy.

 

Podczas remontu konserwatorskiego kaplicy wykonano: odwodnienie, izolację pionową i poziomą fundamentów kaplicy. Wymieniono posadzki, usunięto zasolone, zdegradowane tynki i położono specjalne tynki, pozostałe tynki oczyszczono i naprawiono. Wymalowano ściany zewnętrzne, wewnętrzne i sklepienia oraz naprawiono i wymalowano stolarkę.

 

Tagi

GALERIA