III Rodzinny konkurs ekologiczny dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w rodzinnym konkursie ekologicznym odbywającym się pod hasłem „EKO- ZABAWKA”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawki z surowców wtórnych lub materiałów ekologicznych.

Prace konkursowe wykonane według własnej inwencji przez rodziny z terenu Miasta i Gminy  Wieliczka można składać w terminie od 5 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, 32-020 Wieliczka, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.wieliczka.eu. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie atrakcyjnych nagród nastąpi w dniu 14 września 2019 r. podczas III Wielickiego Ekopikniku.

GALERIA