Wyniki konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego

Znamy już wyniki konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych z zakresu sportu kwalifikowanego na rok 2009. Na konkurs wpłynęło 21 projektów. Decyzją burmistrza Wieliczki a na wniosek Komisji Konkursowej 17 projektów otrzymało wsparcie finansowe Gminy Wieliczka, natomiast 4 projekty zostały odrzucone ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych i regulaminowych. Na realizację zadań publicznych z zakresu sportu kwalifikowanego Gmina Wieliczka przeznaczyła w tym roku kwotę 300 tys. 500 zł.WYNIKI KONKURSU PROJEKTÓW NA ZLECENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU SPORTU KWALIFIKOWANEGO NA ROK 2009.

1. Wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy ”Czarni” Staniątki na realizacje zadania „ Kadra juniorów starszych Podokręgu Piłki Nożnej w Wieliczce” nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, ponieważ nie spełniał wymogów formalnych – został złożony po wyznaczonym terminie.

2. Nie przyznano dotacji na realizację trzech niżej wymienionych projektów:


 
LP
 
Stowarzyszenie
 
Nazwa zadania
 
Łączne koszty projektu
 
(zł)
 
Kwota dotacji przyznanej na projekt
 
(zł)
 
1
 
UKS
 
MAGNUM
Współzawodnictwo w Małopolsce III liga kobiet i IV liga mężczyzn w tenisie stołowym
 
7700
 
 
nie przyznano
 
2
MKS
 
GRAJPEK
Przygotowanie zawodników do udziału w rozgrywkach piłki nożnej
 
36000
 
 
nie przyznano
 
3
UKS
 
BIEGANIE.PL
 
Królowa sportu w Wieliczce – specjalistyczne szkolenie młodzieży w dyscyplinie Lekka Atletyka
 
14000
 
 
nie przyznano

Zakres zadań przedstawiony w w/w projektach obejmuje działania na które wymienieni oferenci otrzymali już dotacje z budżetu Gminy Wieliczka w 2009 roku. Były to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (§ 4 ust 2 Uchwały Nr XXVII/385/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce ).

3. Pozostałe projekty otrzymały następujące wsparcie:


 
LP
 
Stowarzyszenie
 
Nazwa zadania
 
Łączne koszty projektu
 
(zł)
 
Kwota dotacji przyznanej na projekt
 
(zł)
 
1
 
KS
 
GÓRNIK”
 
WIELICZKA
Udział I drużyny seniorów w rozgrywkach o Mistrzostwo III ligi – Jesień 2009.
 
265570
 
 
139 964
 
2
LKS
 
CZARNOCHOWICE
Doskonalenie gry w piłkę nożną i udział w zawodach organizowanych przez PZPN.
 
34200
 
 
12 211
 
3
 
LKS
 
ŚLEDZIEJOWICE
 
V liga piłkarska LKS Śledziejowice.
 
81820
 
 
29 203
 
4
 
LKS
 
ŚLEDZIEJOWICE
 
Piłkarska Kadra Wieliczki Trampkarzy Starszych.
 
12200
 
 
4 275
 
5
 
KS
 
ROŻNOWA
Rozwój sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu poprzez wsparcie udziału klubów sportowych w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
 
13700
 
 
5 411
 
6
 
MKS MOS
 
WIELICZKA
 
Przygotowanie i udział Jana – Krzysztofa Dudy ( mistrza świata juniorów do 10 lat w 2008 roku) w Mistrzostwach Europy Juniorów – Fermo, Włochy 30.08.2009 r. w grupie do 12 lat oraz w Mistrzostwach Świata Juniorów – Antalya, Turcja 11-23. 11.2009 r. w szachach.
 
35000
 
 
6 985
 
7
 
UKS
 
SYGNECZÓW”
 
Piłkarski, letni obóz szkoleniowy UKS Sygneczów.
 
27512
 
 
6 518
 
8
MS
 
FUTSAL „99”
 
Szkolenie sekcji futsalowej i udział w rozgrywkach rangi mistrzowskiej.
 
120400
 

 
47 609
 
9
 
KS
 
WILGA”
 
KOŹMICE WLK.
 
Rozwój sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu poprzez wspieranie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
 
13900
 
 
5 757
 
10
 
LKS WIŚLANKA
 
GRABIE
 
Rozwój sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
 
10600
 
 
5 035
 
11
 
LKS
 
STRAŻAK”
 
KOKOTÓW
 
Rozwój sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
 
19000
 
 
8 312
 
12
KS CONCORDIA PAWLIKOWICE
 
Rozwój sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
 
11800
 
 
4 364
 
13
 
LKS „SOKÓŁ”
 
CHORĄGWICA
 
Rozwój sportu kwalifikowanego – piłka nożna.
 
4000
 
 
1 746
 
14
 
LKS
 
GWIAZDA”
 
BRZEGI
 
Upowszechnianie kultury fizycznej.
 
6400
 
 
2 483
 
15
LKS
 
WĘGRZCANKA”
 
Piłkarska Kadra Wieliczki Trampkarzy Młodszych.
 
10200
 
 
4 889
 
16
 
TS
 
WILGA „
 
GOLKOWICE
 
Rozwój sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
 
20000
 
 
5 763
 
17
LKS
 
WĘGRZCANKA”
 
Drużyna piłkarska seniorów Klubu Sportowego LKS „Węgrzcanka”.
 
25100
 
 
9 975


 
_
 
_
 
 
300 500

 

 

Tagi