Konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020

Jeszcze tylko do 30 września 2019 r. można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2020 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 30 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 2 do 30 września 2019 r.