Wizyta przedstawicieli partnerskiego miasta Bergkamen

W dniu 9 września 2019 r. Wieliczkę odwiedziła delegacja frakcji zasiadających w Radzie Miasta Bergkamem. Jest to swoista tradycja, że przedstawiciele tamtejszych ugrupowań odwiedzają partnerskie miasta, z którymi możliwe przyjdzie im współpracować w przyszłości.

 

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji Piotr Krupa, Z-ca Burmistrza ds. Społecznych Agnieszka Szczepaniak, Dyrektor Wydziału Kultury,Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka, Marek Filipek Inspektor WKSTiKS ds. kontaktów z miastami partnerskimi.

 

Gości reprezentował Burmistrz Miasta Bergkamen Thomas Hartl oraz przedstawiciele frakcji: Bernd Schaefer, Thomas Heinzel, Jochen Wehmann oraz Thomas Broniewski - tłumacz.

 

fot. Tadeusz Warczak | tekst: Łukasz Bira

GALERIA