Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Na podstawie §4 Regulaminu Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 253/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 października 2019 r. Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczka podaje do publicznej wiadomości informację o składzie komisji oraz swojej siedzibie i czasie pracy.

 

W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce powołanej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Dobranowice zarządzonych na dzień 27 października 2019 r. wchodzą:
    1. Przewodnicząca Komisji - Anna Piotrowska;

    2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Katarzyna Janczarska;

    3. Członek Komisji - Agnieszka Gębarowska;

    4. Członek Komisji - Małgorzata Najder;

    5. Członek Komisji - Bożena Pachacz.


 

Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczce pełni dyżury w dniach:
Data: Godziny dyżuru
11.10.2019 r. 15.00 - 16.00
15.10.2019 r. 15.00 - 16.00

 

Dokumenty związane z rejestracją kandydatów oraz członków sołeckiej komisji wyborczej należy składać bezpośrednio do Gminnej Komisji Wyborczej.


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, przy ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pok. nr 3, telefon: 12 26 34 130.

 


Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Wieliczce
(-)
Anna Piotrowska