Zamknięcie drogi 2011K

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje, iż w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80 ) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00 ze względów technologicznych odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr: 2012K do skrzyżowania z drogą gminną przy kładce na rzece Serafa w m. Brzegi od dnia 04.11.2019 roku zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

W dniu 04.11.2019 zostanie utrzymany ruch komunikacji zbiorowej, natomiast od dnia 05.11.2019 roku do dnia 19.11.2019 rok odcinek drogi powiatowej nr: 2011K zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Po drodze poruszać się mogą tylko pojazdy budowy, a po godzinie 18:00 samochody osobowe do posesji przyległych do rozbudowywanej drogi.

W związku z zastosowaną technologią rozbudowy drogi –stabilizacja gruntu cementem, należy spodziewać się znacznego zapylenia w najbliższym otoczeniu drogi. Podczas prowadzonych robót nie będzie dostępu do poszczególnych posesji. Zalecamy zostawianie pojazdów poza miejscem prowadzonych robót. Pojazdy z wjazdów na posesje należy usunąć. Informacje o szczegółowym harmonogramie robót przy poszczególnych posesjach należy uzyskać u Kierownika lub Majstra Firmy realizującej zadanie.

Tagi

GALERIA