Podpisanie umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej

W dniu 30 października 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł oraz prezes firmy FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna podpisali umowę dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice oraz Koźmice Wielkie.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Zadanie 1.   Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie  Wieliczka w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV.

 

Zakres inwestycji:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł:      27 994 mb.
Kanalizacja sanitarna tłoczna o dł:                10 290 mb.
Pompownie sieciowe:                                       7 szt.
Studnie rewizyjne:                                           1 537 sztuk
Wartość zadania:                                            41 328 000,00 zł
Dofinansowanie PO IiŚ:                                 28 560 000,00 zł

 

W zakresie budowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków dla miejscowości: Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki.


Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wykonawca:  FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna,  Nieznanowice 50, Gdów.

Nadzór Inwestorski i Archeologiczny:  SAFEGE S.A.S. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Tagi

GALERIA