120-lecie szkoły podstawowej w Krzyszkowicach

Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka. /Bruno Ferrero, Czterdzieści opowiadań na pustyni/

 

Ten piękny cytat znakomicie ilustruje historię i dzień współczesny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce, która 8 listopada 2019 r. uroczyście obchodziła  jubileusz 120-lecia istnienia.


Tym, który przed ponad wiekiem postanowił otoczyć ramieniem krzyszkowickie dzieci, by pomóc im wzbić się i osiągnąć wykształcenie był Erazm Józef Jerzmanowski herbu Dołęga – powstaniec styczniowy, wynalazca, przemysłowiec, filantrop.

 

Jubileusz 120-lecia stał się okazją do wspomnień i podsumowań. Zgromadził też liczne grono znakomitych gości, przedstawicieli władz, byłych pracowników, absolwentów i innych przyjaciół placówki.


 Obchody jubileuszowe rozpoczęła msza święta w pobliskim Kościele św. Pawła Apostoła, podczas której ksiądz proboszcz Andrzej Klimara wygłosił kazanie poświęcone kwestii prawdziwej przyjaźni i roli przyjaciół, a także modlił się za wszystkich byłych i obecnych pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4 i za jej przyjaciół. Po nabożeństwie zgromadzeni goście przemaszerowali w uroczystym pochodzie pod pamiątkowy krzyż znajdujący się przy szkole na Skwerze Niepodległości, a następnie pod cokół z popiersiem Erazma Józefa Jerzmanowskiego. W obu tych miejscach złożono wiązanki kwiatów. Po przejściu do budynku szkoły odśpiewano Hymn Narodowy, a następnie Pani Dyrektor Agnieszka Myślak powitała licznie zgromadzonych gości, w tym Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła, zastępcę ds. Społecznych – Agnieszkę Szczepaniak, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu – Magdalenę Golonkę, Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Annę Całkę wraz z Kierownikami Referatów – Justyną Chorobik, Magdaleną Dyną i Tomaszem Machnikiem. Rodzinę fundatora szkoły reprezentował Paweł Mieszczański – syn ciotecznego prawnuka Erazma Jerzmanowskiego.  
Przemawiając do zebranych, Burmistrz Artur Kozioł podkreślił, że szkoła to mądrość społeczeństwa, a powstanie i funkcjonowanie szkoły świadczy o sile miasta.

 

Najbardziej przełomowe momenty historii szkoły przybliżyła była dyrektor szkoły, wieloletnia kronikarka zdarzeń – Joanna Mrugała. Etapy przemian przypomniała w swoim przemówieniu obecna Pani Dyrektor – Agnieszka Myślak, zwracając szczególną uwagę na budowę nowego gmachu, zakończoną w 1985 roku, jak też poszerzenie oferty dydaktycznej poprzez zorganizowanie od roku szkolnego 2004/2005 kształcenia integracyjnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspomniała o rozbudowie z 2016 roku i tej, które zakończyła się w bieżącym roku szkolnym otwarciem nowego skrzydła budynku szkolnego. Zwróciła uwagę na to, iż obecna Szkoła Podstawowa Nr 4 to miejsce bezpieczne, przyjazne, dające młodzieży możliwość odnoszenia sukcesów i że to właśnie wychowankowie placówki są najpiękniejszym prezentem dla szkoły – jubilatki.


Wzruszającym akcentem podkreślającym te słowa stało się następnie uhonorowanie czerwonymi różami wszystkich byłych dyrektorów i nauczycieli przez absolwentów z różnych lat. Tą część uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu szkoły, po czym rozpoczął się występ uczniów, będący historyczną refleksją na temat 120 lat istnienia Szkoły Podstawowej Nr 4. Zgromadzeni mogli także obejrzeć film poświęcony temu okresowi oraz zapoznać się z dniem dzisiejszym placówki i jej osiągnięciami. Warte podkreślenia jest obecne wyposażenie szkoły m.in. w windę i platformę dla wózków oraz organizacja takich pomieszczeń, jak gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny czy sala doświadczania świata. Po obejrzeniu filmu dzieci przygotowały kapsułę czasu, w której znalazł się m.in. list do przyszłych uczniów, w którym jedna z uczennic opisała obecną Szkołę Podstawową Nr 4. Kapsuła została zamknięta i zakopana przy postumencie patrona m.in. przez Burmistrza Wieliczki – Artura Kozioła, obecną dyrektor – Panią Agnieszkę Myślak i potomka patrona – Pawła Mieszczańskiego, co wszyscy zgromadzeni mogli oglądać na sali gimnastycznej dzięki teletransmisji. Na koniec części oficjalnej wszyscy przybyli goście otrzymali pamiątkowe medale i broszury przygotowane na 120-lecie szkoły, a byli dyrektorzy zdmuchnęli świeczki na jubileuszowym torcie z wizerunkiem Erazma Józefa Jerzmanowskiego.

 

Niewątpliwie grono przyjaciół „Czwórki” jest niezwykle obszerne, a ci, którzy obejmują ją swym ramieniem darują jej nie jedno machnięcie skrzydeł lecz cały podmuch wiatru, który pozwoli jej wzbić się jeszcze wyżej w jej dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej działalności, dzięki czemu kolejne pokolenia absolwentów będą dobrze wspominać lata pobytu w niej i rolę, jaką odegrała w kształtowaniu ich osobowości na przyszłe dorosłe i wartościowe życie.

 

 Tekst: Monika Głogowska-Harłoza

Tagi

GALERIA