Stok pod baranem zmieni się w park

Stok pod Baranem w Wieliczce wkrótce zmieni się nie do poznania. Tworzenie enklawy zielni na terenie o powierzchni prawie 13 hektarów potrwa do końca listopada przyszłego roku. 22 listopada br. W Magistracie została podpisana przez Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła umowa z firmą Park M-Poland ze Starego Sącza na realizację przedsięwzięcia. Wyczekiwana inwestycja wyniesie 6 631 299,00 zł.

 

Prace związane z adaptacją stoku trwają już od roku, wykonano m.in. inwentaryzację zieleni, oczyszczenie stawu, zlikwidowaniu kilka dzikich wysypisk śmieci.

 

Wieliczka pozyskała na rewitalizację stoku pod baranem 4,2 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko”.

 

Na cele rekreacyjne zostanie zagospodarowany obszar liczący 128 tys. mkw., z czego prawie 80 proc. będzie stanowić tzw. powierzchnia biologicznie czynna.

 

Na wzgórzu zaprojektowano m.in.: siłownie, trawiaste boisko, place zabaw, altany, alejki. - W miejscu, gdzie była kiedyś skocznia narciarska powstanie punkt widokowy, a w dawnym sadzie owocowym, gdzie zachowała się część starego drzewostanu, zaplanowaliśmy ścieżkę edukacyjną.

Park będzie oświetlony i wyposażony w niezbędną architekturę. W ramach inwestycji umocnione zostaną także brzegi stawu, gdzie żyją rzadkie gatunki płazów.

Tagi

GALERIA